Outline

Store name
Yamasho Kitamura tea farm
Address
Miyanogo Shiwakawa , Uji city, Kyoto
Representative
Sho Kitamura(Shojiro, 15th generations)

PAGE TOP